Redactioneel: Tien jaar Waardenwerk

Redactioneel: Tien jaar Waardenwerk

Productgroep Waardenwerk 2022 88
Gratis

Omschrijving

Met gepaste trots presenteren wij het eerste nummer van de tiende jaargang van dit tijdschrift. Om dit jubileum kracht bij te zetten, hebben wij een aantal van onze auteurs gevraagd om een bijdrage te leveren aan de rubriek ‘Tien jaar waardenwerk’. Met deze rubriek beogen wij het gesprek over de inhoud en het belang van waardenwerk te verbreden en te verdiepen, ook in kritische zin. In dit nummer vindt u de eerste vijf bijdragen aan deze speciale rubriek, met hartelijke dank aan de betrokken auteurs. Terwijl ik dit redactioneel schrijf, bombardeert het regime van Poetin Oekraïense woonwijken. Bijna drie miljoen burgers zijn op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Tegelijkertijd luidt het Internationale Klimaat Panel voor de zoveelste keer de alarmklok over de desastreuze gevolgen
van de opwarming van de aarde en stijgen de beurskoersen van de wapenfabrikanten en de olieproducenten naar nieuwe hoogtes. In China en India roken de schoorstenen van oude en nieuwe kolencentrales en in Brazilië gaan Bolsonaro en zijn internationale financiers ijverig door met het kappen van onvervangbaar regenwoud.
In het licht daarvan bekruipt me een gevoel van futiliteit. Waardenwerk, het mocht wat. De brute overmacht, het korte termijn gewin, de misleiding en de manipulatie hebben de overhand. Niet alleen de politieke en financiële machthebbers maar ook de welvarende middengroepen houden met kracht vast aan hun privileges. Dergelijke sombere gedachten over de toestand van de wereld vermengen zich makkelijk met gevoelens van schuld en falen. Ik hoor in meerdere opzichten zelf bij de bevoorrechten en ik geniet daar ook van. Wat doe ik eigenlijk aan alles wat er misgaat in de wereld, behalve mij zorgen maken, stukjes schrijven en verhalen afsteken? En wat haalt dat eigenlijk uit?