Recensies

Recensies

Productgroep Humanistiek 2009-39
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De politiek van islamitisch onderricht

Robert W. Hefner, red. (2009). Making Modern Muslims. The politics of Islamic edu-cation in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai'i Press. 246 blz. ISBN 978 0 8248 3280 3

De VS, Azië en Europa kregen aan het begin van 21e eeuw te maken met een reeks terroristische acties. De opvallendste van deze waren natuurlijk de aanvallen van 9/11 op het WTC in New York en het Pentagon, de Bali-bommen, de bomaanvallen in Madrid en Londen en die op de Australische Ambassade en het Marriot hotel in Jakarta. Het islamitisch geïnspireerd geweld leek zich als een olievlek te verspreiden en er werd gevreesd voor een snelle verspreiding van islamitisch geïnspireerde moorden en andere criminele acties. Men ging ervan uit dat alle belangrijke aanvallen werden ingegeven door georganiseerde internationale islamitische radicale bewegingen. Het Westen en andere landen begonnen zich ernstig zorgen te maken over de oorsprong van al dit radicalisme en hoe dit werd verspreid, vooral onder de jongere generaties. De aandacht richtte zich al snel op de islamitische scholen en het islamitisch onderwijsbeleid, vooral in Zuidoost-Azië. Er is een enorme diversiteit aan islamitische scholen in deze regio, maar twee soorten vallen duidelijk op. Eén daarvan is het islamitische internaat (in Indonesië bekend als pesantren en in Maleisië en Zuid-Thailand als pondok) en de andere is de madrasah. De eerste soort is traditioneler en daar beperkt men zich min of meer tot islamitische vakken, terwijl de tweede soort een mengeling biedt van islamitische vakken en algemene wetenschappen. Ik voeg hier onmiddellijk aan toe dat de diversiteit onder deze scholen enorm is en dat deze scholen veelal worden gekleurd door de persoonlijke voorkeuren van het schoolhoofd en door de plaatselijke tradities. Sommige pesantren zijn zo traditioneel dat moderne wetenschappen niet lijken te bestaan, terwijl op andere wordt lesgegeven in het Engels en het Arabisch en op dagelijks niveau veel aandacht wordt geschonken aan onderwijs in wetenschappen en de moderne wereld met gebruik van computerwetenschappen en het internet. Madrasah kunnen onderling ook verschillen, maar in mindere mate dan de pesantren.