Recensie - Woorden voor Waarden

Recensie - Woorden voor Waarden

Productgroep Waardenwerk 2014-56
Richard Brons | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Arjan Broers, Geld en goed. Lessen voor welwillende kapitalisten Vught: Sakandalon 2013, 150 p. ISBN 978-94-90708. €18,50 (2e druk)

In het boek Geld en Goed. Lessen voor welwillende kapitalisten onderzoekt journalist en theoloog Arjan Broers de financiële crisis vanuit een moreel perspectief. Het oorspronkelijk uit de Wereldraad van Kerken voortgekomen Oikocredit dient daarbij als richtinggevend voorbeeld. De 'Ecumenical Development Cooperative Society Oikocredit is oorspronkelijk opgezet als een ethisch beleggingsfonds met name actief in ontwikkelingslanden. Na een moeizame aanloop is deze internationale organisatie steeds succesvoller geworden. Sinds 2007, het jaar dat de kredietcrisis begon in de VS, is het beheerde kapitaal zelfs verdubbeld (zie hun website, www.oikocredit.nl)