Recensie van Herbergzame Zorg

Recensie van Herbergzame Zorg

Productgroep Waardenwerk 2019-77
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel is geschreven over de marktwerking in de zorg en de invloed erop. Vooral met betrekking op de verschraling van de zorgrelaties bij langdurige zorg behoevenden. Managers die oog hebben voor het relationele aspect van zorg en betrokken zijn bij de professionaliteit van zorg verleners, komen in een spanningsveld te staan tussen enerzijds economische bedrijfsvoering en anderzijds zorg-gerelateerde waarden. In het licht daarvan stelde Tom Peetoom zich als voormalig manager in de zorg de vraag hoe zo te organiseren dat de professionals de ruimte hebben om hun professionaliteit tot uiting te brengen en de zorg te verlenen die nodig is. Of zoals zijn onderzoeksvraag luidt: ‘Wat kan voor het managersambacht geleerd worden van zorgdragers ten aanzien van het beoefenen van horizontaal organiseren, met het oog op het laten floreren van zorgpraktijken?'