Recensie van Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief

Recensie van Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief

Productgroep Waardenwerk 2019-77
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Samenwerken’ lijkt soms wel een toverwoord als het gaat om goede zorgverlening voor ouderen. Werd vroeger de cliënt bij wijze van spreken aan de deur van het verpleeghuis afgeleverd, zodat professionals goed voor het familielid konden zorgen. Tegenwoordig gaat goede zorg (ook) over samenwerken met het sociale netwerk van de cliënt. Maakte je eerst als verzorgende deel uit van één team, nu word je geacht in wisselende (multidisciplinaire) teams samen te werken om goede zorg op maat te realiseren. Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017) vraagt van zorgorganisaties netwerken te vormen om samen te leren en te verbeteren, zowel professionals onderling als de bestuurders.