Recensie  Spel, macht en ironie

Recensie Spel, macht en ironie

Productgroep Humanistiek 2010-4344
Adri Smaling | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

André Droogers, Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids voor vrije zinzoekers. Almere: Parthenon 2010.

André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, meent dat zijn diagnose van de heersende malaise in kerken en religies in Nederland alsook de remedie die hij voorstelt, niet alleen relevant is voor religieuze levensbeschouwingen maar ook voor niet-religieuze levensbeschouwingen zoals het humanisme.