Recensie - De kracht van humanistiek. Derde Waardenwerk Cahier

Recensie - De kracht van humanistiek. Derde Waardenwerk Cahier

Productgroep Waardenwerk 2022 88
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het verzoek om het Waardenwerkcahier ‘De kracht van humanistiek’ te recenseren was zeer welkom. Als voormalig directeur van het Humanistisch Verbond, ben ik elf jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opleiding en organisatie van de Universiteit voor Humanistiek. Voor beide instituten is Jaap van Praag niet alleen een van de grondleggers geweest, maar is zijn gedachtengoed over de humanistiek en de humanistische levensovertuiging een belangrijke inspiratiebron. Deze geschiedenis heeft me met veel plezier aan het werk gezet. Het doorwerken van de artikelen, was zonder meer de moeite waard. Dit ondanks overlappingen en een niet heel logische ordening van de artikelen. Zoals de inleiding belooft geven de artikelen een interessant en inspirerend beeld van de verschillende perspectieven op humanistiek. Tegelijkertijd maakt de diversiteit een samenhangende bespreking van de artikelen lastig. De verschillen in soortelijk gewicht en invalshoeken is groot. En een aantal artikelen is eerder elders gepubliceerd en niet geschreven met het oogmerk om bij te dragen aan een bundel over de kracht van humanistiek. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen het laatste artikel als vertrekpunt te nemen. Omdat in die bijdrage Fernando Suàrez Müller de vraag naar ‘De kracht van humanistiek’ direct beantwoordt