Recensie: Anne- Mei The, Verlossers naast God

Recensie: Anne- Mei The, Verlossers naast God

Productgroep Humanistiek 2010-42
2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Anne-Mei The, Verlossers naast God. Dokters en euthanasie in Nederland. Amsterdam: Thoeris, 2009. ISBN 978 90 7221 989 3.

In Verlossers naast God behandelt Anne-Mei The de ontstaansgeschiedenis van de euthanasiewet en de daarop volgende ontwikkeling. Dat doet ze vooral door middel van interviews met oudere artsen. Zij wil hen nu aan het woord laten, omdat ze indertijd in geringe mate hebben deelgenomen aan het publieke debat rond de wetgeving. In elf hoofdstukken laat The chronologisch zien hoe de euthanasiepraktijk zich in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld. Door het boek heen klinkt steeds door hoe artsen hun verleden en heden verbinden. Ook lees je hoe hun handelen, beleving en doordenking steeds samengaan.