Professionele moed: sleutelbegrip tot relatie - Over de opgave je te wagen aan het leven

Professionele moed: sleutelbegrip tot relatie - Over de opgave je te wagen aan het leven

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als geestelijk begeleider ben je je er soms sterk van bewust dat het op jou aankomt in het contact met de cliënt. Tegelijkertijd is er voor het laten ‘slagen' van het contact overgave nodig aan de werkelijkheid zoals die zich op dat moment aandient. Dit artikel vertelt wat het voor de professional inhoudt om deze momenten aan te gaan. Het schetst de belemmeringen die er toe kunnen leiden dat er geen echte relatie tot stand komt en de cliënt in feite in de kou blijft staan. ‘Er zijn voor de ander' vraagt om professionele moed die als kwaliteit verworven kan worden door je steeds opnieuw vanuit de relatie aan het leven te wagen.