Professionele frames – kansen en risico’s

Professionele frames – kansen en risico’s

Productgroep Waardenwerk 2022 89
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Professionals maken deel uit van beroepsgroepen en werken (vaak) in teams. Beroepsgroepen en teams kun je zien als communities, als groepen mensen die verbonden zijn, of zich verbonden voelen met bepaalde praktijken en hun vraagstukken, zoals het verzorgen` van verpleegkunde-onderwijs. Zo’n community kent eigen gewoonten, standaarden, waarden. En als je die in beeld kunt krijgen, dan kun je krachtige leeromgevingen voor nieuwkomers in de beroepen maken. Zo luidt in het kort het betoog van David Williamson Shaffer. Ik schreef over zijn werk een hoofdstuk voor de ‘Canon van Leren en Ontwikkelen’. In onderstaand artikel pak ik, op uitnodiging van de redactie van dit tijdschrift, de bruikbaarheid van Shaffers werk voor het leren van teams van professionals uit. Ik doe dat via een kans en een
risico. Dat risico illustreer ik met een casus, die ik daarna probeer te ontrafelen en met theorie te duiden. En dat is tot slot aanleiding om ethiek aan het werk van Shaffer toe te voegen.