Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering

Productgroep Waardenwerk 2018-72
Carla Kolner | 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eenzaamheid is een bekende menselijke conditie. Het is niet alleen van alle tijden, het is ook van alle leeftijden en kent vele verschijningsvormen. Het voorkomen en bestrijden van dit complexe individuele, sociale en maatschappelijke fenomeen staat momenteel volop in de belangstelling van politici, beleidsmakers en uitvoerders binnen het sociaal domein. In dit artikel bekijken we eenzaamheid vanuit drie dominante zienswijzen: het medisch, sociaal en publieke gezondheids-model. Op basis van een theoretische vergelijking verkennen we enkele implicaties voor preventie en vroegsignalering. Daarop doen we ter afsluiting drie aanbevelingen voor beleidsmakers en professionals, gericht op ‘goed werk’ binnen het sociaal domein.