Power-full Patient Participation. Opening spaces for silenced knowledge

Power-full Patient Participation. Opening spaces for silenced knowledge

Productgroep Waardenwerk 2020 82-83
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit is de laatste strofe van het gedicht ‘Iemand stelt een vraag’ van Remco Campert, waarmee Susan Woelders haar proefschrift afsluit. Wanneer we het woord verzet vervangen door ‘onderzoek’, dan gaat het over jezelf en anderen vragen stellen – en dat is precies wat Woelders voortdurend doet in haar onderzoek en dit verslag ervan. Naast de inhoudelijke bevindingen, geeft ze door het boek heen in vijf teksten een reflectie op haar ervaringen in het onderzoek. Daarmee neemt ze de lezer mee in haar zoektocht, de vragen en dilemma’s, die het onderzoek bij haar opriepen. De vragen zijn indringend en zijn zo dicht bij zichzelf als onderzoeker, dat ze ook mij als lezer en onderzoeker aanspreken – hoe ga ik om met dit soort vragen in mijn werk? Het onderzoek gaat over participatie van patiënten (bijvoorbeeld in beleidsontwikkeling en medezeggenschap in zorgorganisaties, maar ook ‘in het dagelijkse leven’ bedoeld als sociale inclusie), en betreft onderzoek vanuit een participatieve benadering (responsieve evaluatie). Daar zit al een gelaagdheid in – participatie onderzoeken vanuit een participatieve aanpak waarin ook wordt beoogd bij te dragen aan participatie. Als derde laag komt daar bij de reflectie op de eigen participatie en rol als onderzoeker – wat wordt geleerd van de eigen participatie in de praktijk? En een extra gelaagdheid ontstaat in het boek, door het delen van de eigen vragen en ervaringen. Daarmee betrekt ze de lezer, laat ze die als het ware participeren, in de verkenning naar die eigen rol als participerend onderzoeker.