Politiewerk als waardenwerk

Politiewerk als waardenwerk

Productgroep Waardenwerk 2015-61
Iris Hartog | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit themadeel staat politiewerk als waardenwerk centraal, of beter gezegd: 'Waar-devolle Praktijkontwikkeling' in de politieorganisatie. Ter aanvaarding van het gelijknamige lectorschap van de Politieacademie, sprak Jan Nap onlangs zijn lectorale rede uit met de titel 'Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving'. Dit themadeel begint met een bewerking van de 'spreektekst' van deze rede, waarin Nap zijn visie schetst op de mogelijkheid van waarde-volle praktijkontwikkeling.