Perverse prikkels of hoogdravende idealen - Wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief

Perverse prikkels of hoogdravende idealen - Wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief

Productgroep Waardenwerk 2015-61
Vincent Stolk | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De universiteit ligt onder vuur. De laatste jaren laten een toename zien in de kritische bejegening van de universiteit door studenten en wetenschappers. De meeste kritiek is gericht op de structuur van de universiteit: met name de wijze waarop het onderzoeksgeld wordt verdeeld en de universiteit wordt gerund. In deze bijdrage aan de discussie wil ik de vraag opwerpen in hoeverre de problemen op de universiteiten niet alleen met structuren te maken hebben, maar ook met wetenschappers zelf. Hoe verhoudt hun gedrag zich tot wetenschappelijke waarden? Welke rol speelt integriteit in de problemen op de universiteit?