Perspectieven voor de psychiatrie?

Perspectieven voor de psychiatrie?

Productgroep Waardenwerk 2014-56
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit verkennend essay probeer ik een weg te zoeken uit de impasse waarin veel discussies en ontwikkelingen binnen het brede veld van de psychiatrie lijken te zijn aangeland. Betoogd zal worden dat het gaat om een impasse tussen twee perspectieven: enerzijds dat van een wetenschappelijke normering en anderzijds dat van een zorg-normering. Ik pleit ervoor en beargumenteer dit laatste perspectief het grootste gewicht te geven. Dit doe ik als een betrokken buitenstaander, als een filosoof die al decennia in en rond de GGZ werkzaam is en juist als filosoof gefascineerd is door al die vraagstukken waar 'de psychiatrie' het moeilijk mee heeft. Die fascinatie vanuit de filosofie impliceert ook een soms forse abstrahering van de vaak heel concrete vragen binnen dat veld van de psychiatrie.
Het lijkt me voor zowel binnen- als buitenstaanders duidelijk dat het vakgebied van de psychiatrie geplaagd wordt door een groot aantal moeilijk- tot niet-oplosbare vraagstukken.