Over kosmopolitieke evenwichtskunst - Antwoord aan mijn critici

Over kosmopolitieke evenwichtskunst - Antwoord aan mijn critici

Productgroep Humanistiek 2010-4344
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De verschillende bijdragen aan de discussie op het door ons gehouden seminar en de verschillende hier gepubliceerde teksten hebben me de gelegenheid geboden tot methodologische verruiming. Dat wil zeggen: ze hebben me enkele niet afgelegde wegen doen verkennen en daarvoor ben ik de verschillende participanten - en in het bijzonder de auteurs van genoemde teksten - dankbaar. Ik zie hun bijdragen als een gelegenheid mijn denken nog eens binnen een spanningsveld met licht andere parameters te expliciteren.