Op de vlucht voor de wraakgodinnen

Op de vlucht voor de wraakgodinnen

Productgroep Humanistiek 2011-46
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Aan de hand van de mythe van Orestes (die na zijn moeder te hebben vermoord een vrijplaats vindt in de tempel van Delphi) wordt een narratief perspectief onderzocht op de vrijplaats zoals geestelijk verzorgers die binnen organisaties bieden. Vanuit dit perspectief biedt de vrijplaats ruimte aan een veelheid van verhalen - ook verhalen die niet passen binnen de dominante vertogen in de betreffende organisatie. De inzet van geestelijk verzorgers kan hierbij worden opgevat als het pogen recht te doen aan de complexiteit en meerduidigheid van menselijke ervaring. Op grond hiervan wordt gesteld dat geestelijk verzorgers zich niet alleen met zingeving in de vrijplaats dienen bezig te houden, maar ook met zingeving in en humanisering van de organisatie buiten de vrijplaats.