Onzekerheid en onbehagen: waarom en wat nu?

Onzekerheid en onbehagen: waarom en wat nu?

Productgroep Humanistiek 2012-49
Eelke de Jong | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding

Volgens De sociale staat van Nederland 2011gaat het in ons land zeer goed. De gevolgen van vergrijzing vallen erg mee, de criminaliteit daalt en de arme Nederlanders zijn er de laatste jaren op vooruitgegaan (SCP, 2011). Toch is er ook een grote mate van angst en onbehagen. Die betreft dan vaker de maatschappij als geheel dan de persoonlijke omstandigheden: 'Met mij gaat het goed, maar verder is het niet veel.' Deze zorg over de maatschappelijke ontwikkelingen kan niet verklaard worden uit de feitelijke ontwikkelingen tot nu toe. Waar komt ze dan vandaan? Volgens Rob Bijl, samensteller van het rapport, kan dat voor een deel komen door het gevoel dat men geen grip op de ontwikkelingen heeft. Dit zou volgens hem vooral voor de laagopgeleiden gelden. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat men bang is voor de nabije toekomst. Men verwacht dat door de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis het inkomen en de voorzieningen minder worden. Op den duur zouden deze ontwikkelingen ook het vertrouwen in de samenleving kunnen aantasten (Spiering, 2011).
In dit artikel sluit ik me voor een belangrijk deel bij deze redenering aan. Ik wil de huidige onvrede als een angst, een onzekerheid, typeren.