Onbehagen onder een kwetsbare groep in Amsterdam

Onbehagen onder een kwetsbare groep in Amsterdam

Productgroep Humanistiek 2011-45
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van een kwalitatief onderzoek naar frustraties en onbehagen onder een kwetsbare groep moslimjongeren in Amsterdam. Twee aspecten van onbehagen komen aan de orde: angstgevoelens en frustraties. Beide affecten zijn gerelateerd aan diverse factoren, zoals de angst voor terreuraanslagen op moslims in Nederland, de ervaring van discriminatie en het geloof in complottheorieën. Sommige jongeren blijken tot een harde kern te behoren. Anderen zijn vatbaar voor extreem gedachtegoed, terwijl er ook jongeren zijn die op zoek gaan naar hun religieuze identiteit. Het artikel besluit met de aanbeveling dat het stimuleren van weerbaarheidstrajecten onder deze jongeren noodzakelijk is om het onbehagen onder deze groep jongeren hanteerbaar te maken.