Onbehagen: een provocatie richting de lezer

Onbehagen: een provocatie richting de lezer

Productgroep Humanistiek 2012-49
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Schrijven over onbehagen acht ik geen gemakkelijke opdracht. De verleiding is groot om dit fenomeen aan een algemene cultuurbeschouwing te onderwerpen. Om het vanuit een zekere distantie te bekijken en het sociaal-politiek te laten rond bewegen. Het intellectueel jongleren met 'pijn' gaat ons beter af, dan dat we er bij stil blijven staan. Onbehagen raakt ons allen, we bezitten het niet, wij worden er door bezeten. Op het niveau van de affecten is onbehagen verknoopt met gevoelens van angst, onrust, agitatie en rancune. Sentimenten die vaak in een directe of indirecte verwijzingsrelatie staan tot iets anders. Onbehagen is een geëffectueerde gemoedsgesteldheid, een contactfrustratie op het niveau van interactie, interpretatie en het handelen. De aard en inhoud van menselijk onbehagen verschuift, dooft uit of fixeert zich, afhankelijk van de wijze waarop een individu zich rekenschap weet te geven van de krachten die op hem inwerken, vooral deze krachten die ons psychosociaal onderwerpen en existentieel uitbuiten. Om deze reactieve krachtformaties op het spoor te komen, is vooraleerst een proces van 'doorwerking' nodig, van psychische arbeid in relatie tot geactualiseerde weerstanden. Een opdracht die niet lichtzinnig moet worden opgevat. Uw blik- en denkrichting zelf, maken namelijk intrinsiek onderdeel uit van het probleem.