Oefeningen in waardenwerk Dimensies van normatieve professionalisering

Oefeningen in waardenwerk Dimensies van normatieve professionalisering

Productgroep Waardenwerk 2020 82-83
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding: de opmars van een begrip Wie het internet doorzoekt met de term normatieve professionalisering krijgt bij de zoekmachines van Google zo’n 50.000 en bij Bing ongeveer 22.000 meldingen. Een snelle verkenning levert een eerste beeld op van de brede verspreiding van het begrip. Er zijn vakgebieden (met name in welzijn, zorg en onderwijs) die het concept hebben omarmd. Er worden binnen die vakgebieden cursussen aangeboden en binnen reguliere hbo-opleidingen lesprogramma’s verzorgd onder verwijzing naar dit begrip. Ironisch genoeg worden er ook werkstukken over het onderwerp, waarschijnlijk als verwerking van deze lesonderdelen, te koop aangeboden. Er zijn overzichten van publicaties rond normatieve professionalisering, waaronder opvallend veel dissertaties. Ten slotte vindt men de nodige lectoraten en daaraan verbonden kenniskringen onder deze zoekterm. Blijkbaar is er met het gedachtengoed van normatieve  professionalisering iets aangeraakt waaraan behoefte bestond en heeft het iets in gang gezet waarvoor een voedingsbodem was. Een nieuw moment: de bundel In goed gezelschap Deze globale oriëntatie van buitenaf door op het internet te grasduinen, laat zien dat het begrip leeft en ingang heeft gevonden. Een verkenning van binnenuit, door actief mee te doen in netwerken van normatieve professionalisering, – mensen die vertrouwd zijn met het begrip spreken overigens liever over gezelschappen – laat zien dat het begrip leeft, en hoe het leeft doordat vakmensen in hun praktijken en publicaties gestalte geven aan het gedachtengoed dat er achter schuilgaat. De bundel ‘In goed gezelschap’ geeft inzage in één van deze verbanden en de praktijken die daar ontwikkeld worden.