Normatieve professionalisering spelenderwijs - Inleiding

Normatieve professionalisering spelenderwijs - Inleiding

Productgroep Waardenwerk 2019-76
Gratis

Omschrijving

In het vorige nummer van waardenwerk is de lectorale rede van Bart van Rosmalen afgedrukt over ‘makerschap en goed werk’. Daarin bleken het vertellen, het spelen en het maken als oer-menselijke activiteiten nauw verbonden te zijn aan goed werk en daarmee aan normatieve professionalisering. In dit nummer wordt deze lijn voortgezet in een fundamenteel en een toegepast artikel.