Normatieve professionalisering spelenderwijs: inleidin

Normatieve professionalisering spelenderwijs: inleidin

Productgroep Waardenwerk 2019-7879
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De centrale gedachte achter het concept van normatieve professionalisering wordt gevormd door het inzicht dat het handelen van professionals een dieper fundament heeft en behoeft dan dat van instrumentele en doel-rationele handel-instructies alleen. In het gedachtengoed van de normatieve professionalisering wordt het belang van de technische en methodische kennis in het professionele domein niet ontkend, maar wel wordt betoogd dat die altijd gevat is in het grotere kader van het persoonlijk functioneren van de professional dat deze kennis kleurt én stuurt. Hoezeer een vakgebied ook verankerd is in wetenschappelijke kennis, de persoonlijke laag van de professional doet altijd mee, en móet ook meedoen! Beroepsmatige reflectie richt zich niet alleen op de vraag ‘Heb ik goed gehandeld?’, maar ook op de vraag ‘Heb ik met mijn handelen het goede gedaan?’. Het beantwoorden van deze laatste, normatief geladen vraag, laat zich uiteindelijk niet beantwoorden binnen een logisch-argumentatief kader. De antwoorden op die vragen zijn verankerd in een meer fundamenteel, namelijk persoonlijk, lichamelijk-emotioneel weten.