Normatieve professionalisering in de onzichtbare tussenruimte

Normatieve professionalisering in de onzichtbare tussenruimte

Productgroep Waardenwerk 2021 84
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het thema ‘Waardevolle praktijken’ richten we ons op praktijken van organisaties en van professionals en leidinggevenden daarbinnen die inspirerend en leerzaam worstelen met het in de praktijk brengen van waardenwerk. Dit keer richten we ons niet op één organisatie, maar op het grote georganiseerde kader van internationale ontwikkelingssamenwerking, en dan specifiek het werk van een professional daarbinnen. Cornélie van Waegeningh heeft jarenlang vanuit diverse functies gewerkt bij de overheid (laatstelijk als zaakgelastigde voor Nederland in Namibië) maar ook als zelfstandig adviseur binnen dat institutionele landschap gericht op armoedebestrijding. Op dit moment werkt zij aan een promotieonderzoek naar praktijken van waardenwerk in deze context; mede gevoed vanuit haar eigen ervaringen beoogt zij stem te geven aan de normatieve professional in de internationale ontwikkelingssamenwerking, die zich vaak beweegt in een ‘tussen-ruimte’ zoals zij het noemt, juist daar waar de verbinding tussen beleid en praktijk tot stand komt. Zij noemt die professional in de tussenruimte de ‘beleidsvoerder’. In haar optiek is beleidsvoering nadrukkelijk normatief werk; er zullen ook mensen zijn die beleid lineair proberen uit te voeren, maar dat is niet haar visie op en wijze van werken. Als interviewers herkennen we dat deze ‘in-between’ professionals ook in andere domeinen werkzaam zijn en het verschil kunnen maken.