Narratieve benaderingen in de praktische theologie

Narratieve benaderingen in de praktische theologie

Productgroep Humanistiek 2011-47
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoewel narratieve benaderingen in specifieke zin pas vrij recent ontwikkeld zijn binnen de praktische theologie, kan men ook stellen dat er een lange intrinsieke relatie is tussen de twee. Religieuze praktijken die het basismateriaal vormen voor de praktisch-theologische reflectie zijn immers vaak direct gerelateerd aan verhalen. Op de ene of andere manier worden menselijke verhalen verbonden met verhalen over (en van?) God. Liturgie en rituelen belichamen verhalen uit de spirituele traditie en leven die steeds opnieuw uit, zodat hedendaagse deelnemers daaraan met hun eigen individuele verhalen kunnen participeren. Pastorale en geestelijke zorg richten zich specifiek op die individuele verhalen in hun relatie met levensbeschouwelijke tradities.