Nadenken over de bedoeling van geestelijke verzorging

Nadenken over de bedoeling van geestelijke verzorging

Productgroep Waardenwerk 2022 88
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ontwikkeling van geestelijke verzorging als professie gaat gepaard met een grote nadruk op professionaliteit en professionalisering (Huijzer, 2017).3 Onder invloed van secularisering, individualisering van zingevingsstijlen en, in het verlengde daarvan, het afnemende publieke belang van de zendende levensbeschouwelijke genootschappen werd het belang van de ambtelijke binding van de geestelijk verzorger ter discussie gesteld. Dit leidde er uiteindelijk toe dat niet alleen de ambtelijke binding maar ook de levensbeschouwelijke inspiratie is losgelaten in de meest recente beroepsdefinitie van de geestelijk verzorger uit 2015.