Muzisch werken in de praktijk. Drie invalshoeken

Muzisch werken in de praktijk. Drie invalshoeken

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor de website ‘Musework’ van de Hogeschool voor de Kunsten, heeft lector Bart van Rosmalen een aantal korte bijdragen geschreven waarin hij vanuit het perspectief van muzische professionalisering een aantal muzische werkvormen uitlicht en doordenkt, mede tegen de achtergrond van zijn eigen werkervaringen. Vanwege de bijzondere betekenis van die muzische werkvormen voor het doen van waardenwerk, nemen wij graag een selectie op van drie bijdragen uit deze serie, met als onderwerpen achtereenvolgens ‘Bestuurskunst’, ‘Beginnen’ en ‘Probeer maar’. 

Bestuurskunst
Waar komt de uitdrukking ‘praten als Brugman’ eigenlijk vandaan? Dat vraag ik aan mijn collega Anouk Saleming met wie ik onderweg ben naar conferentiehotel Villa Heidebad in Epe om een middag te werken met 20 bestuurders in de zorg. ‘Op verhaal komen’ heet ons programma dat gaat over overtuigingskracht in redevoeringen. Zo komt dat ‘praten als Brugman’ als vanzelf tevoorschijn. Opgezocht op haar telefoon leest Anouk nu voor hoe Jan Brugman in 1462 de hele gemeenteraad in Amsterdam zodanig toesprak dat er naast de 22 kloosters die er al waren nog een gebouwd kon worden voor de orde van Observanten waar hij voor op pad was en dat de latere uitdrukking ‘praten als Brugman’ waarin het inderdaad opvalt dat Brugman met een hoofdletter wordt geschreven omdat het een eigennaam is en niet een metafoor voor de functie van een verbindend spreker, een bruggenbouwer, wat ik altijd dacht, dat die uitdrukking ook vaak gebruikt wordt in negatieve zin zoals ‘je kan praten wat je wilt, maar het zal je niet lukken’. Dat was met die Jan Brugman dus beduidend anders!