Mijn werkzame leven: in dienst van de geestelijke begeleiding

Mijn werkzame leven: in dienst van de geestelijke begeleiding

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
Ton Jorna | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding1

Mijn werkzame leven lang, 38 jaar, heeft in dienst van de geestelijke begeleiding gestaan, eerst aan het Humanistische Opleidings Instituut (HOI), van 1977 tot 1993 als directeur en docent, en vervolgens bij zijn opvolger, de Universiteit voor Humanistiek, als universitair hoofddocent Praktische Humanistiek, met als bijzonder aandachtsgebied Geestelijke of existentiële begeleiding, van 1989 tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 juli 2014. Al die jaren hebben voor mij in het teken gestaan van opbouw en ontwikkeling, eerst van de Hogere BeroepsOpleiding voor geestelijk werkende (van de cursus vanwege het Humanistisch Verbond tot een vierjarige hbo-opleiding), toen van de hogere beroepsopleiding naar de wetenschappelijke ambtsopleiding als projectleider van de UvH i.o. van 1986 tot de totstandkoming en de start ervan in 1989, en vervolgens als docent van de UvH met name voor de bijdragen aan het curriculum voor wat betreft geestelijke begeleiding en in publicaties aan de ontwikkeling van het vak. In deze bijdrage kijk ik terug op mijn directe inhoudelijke betrokkenheid bij het bijzondere vak van geestelijk begeleider en zet ik mijn visie uiteen.