Mentale vooruitgang? Bespreking van een boek en enkele kritische overwegingen

Mentale vooruitgang? Bespreking van een boek en enkele kritische overwegingen

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
Jaap Wijkstra | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Door de Argumentenfabriek is een boek uitgegeven met als titel: ‘Mentale vooruitgang. Hoe vergroten we de mentale kracht van Nederland’ (2021). Dat leek me aan te sluiten bij mijn boek ‘Niet alleen ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering’ (2020). Auteurs, die net als ik aandacht vragen voor het psychische, medestanders dus. Toen ik het boek had gelezen, was me duidelijk dat wij medestanders zijn maar ook dat er wezenlijke verschillen zijn. Verschillen die samenhangen met het gedachtegoed van Waardenwerk. Om het wezenlijke van deze verschillen te verduidelijken beschrijf ik eerst in het kort een aantal voor mij belangrijke uitgangspunten. Daarbij komen o.a. aan de orde het belang van het psychische, de verwikkeling van het psychische met de sociale orde, de samenhang tussen psyche, sociale orde, individuele autonomie en maatschappelijke vrijheid, het verschil tussen complementariteit en intersubjectiviteit en de al zo lang bestaande tegenstelling tussen gedragstheoretische en humanistische wetenschappen. Tenslotte laat ik met een aantal citaten uit het boek zien waar voor mij de pijn zit.1