Mensenrechten op school

Mensenrechten op school

Productgroep Waardenwerk 2015-60
Jonneke Naber | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensenrechten gelden voor iedereen in Nederland. Maar om er een beroep op te doen, moet je ze wel kennen en de betekenis ervan begrijpen. In deze bijdrage pleit ik voor een meer structurele plaats voor mensenrechten op school. Meer structureel omdat blijkt dat leerlingen nu weinig kennis hebben over kinder- en mensenrechten. Wel zijn ze gedurende hun schoolloopbaan bezig met de ontwikkeling van hun normen en waarden en hun kijk op en participatie aan de samenleving. Mensenrechten kunnen daarbij houvast bieden, als vastgelegde, voor iedereen geldende afspraken. Meer kennis van mensenrechten komt ook de acceptatie en naleving van mensenrechten ten goede. Ook kan het verrijkend zijn voor het pedagogisch klimaat op school en in de klas.