Mensenrechten en educatie

Mensenrechten en educatie

Productgroep Waardenwerk 2015-60
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De inhoud van educatie wordt bepaald op het niveau van het onderwijsbeleid, de educatieve instelling en in het klaslokaal zelf. Op deze inhoud zijn de visies van betrokkenen van grote invloed. Landen, scholen, organisaties en educatieve professionals ontwikkelen vanuit hun eigen pedagogische visie onderwijs. Deze visies staan onder invloed van ideologieën die uitgesproken ideeën hebben over onderwijs.
De onderwijssocioloog Joel Spring (2014) heeft veel analyses gemaakt van onderwijsontwikkelingen in landen en de rol van ideologieën daarin. Volgens Spring zijn er wat betreft onderwijs drie grote ideologieën die van invloed zijn op nationaal onderwijsbeleid maar ook op het denken van organisaties en professionals. Spring beschrijft deze ideologieën als volgt: