Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding!

Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding!

Productgroep Waardenwerk 2015-61
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nieuwe wetgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs is erop gericht om mensen met een beperking (meer) mee te laten doen in de samenleving. De overheid ontwikkelt met name participatiebeleid op het gebied van wonen, werken en onderwijs. De vrijetijdsbesteding krijgt hierin nauwelijks aandacht terwijl ook op dit levensgebied meedoen in de samenleving een rol speelt. De vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking wordt grotendeels overgelaten aan henzelf, aan de direct bij hen betrokkenen en aan particuliere initiatieven. Een groeiende loot aan de participatieboom betreft de sport. Zo is het voetbal voor spelers die niet in een regulier team meedoen (in het vervolg aangeduid als 'G-voetbal') voor veel mensen met een verstandelijke beperking een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.