Mag ik je zien?

Mag ik je zien?

Productgroep Waardenwerk 2021 85
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als kunstenaar en procesproever werk ik in de zorg. Zowel in projecten met bewoners en cliënten als in onderzoek dat ik doe in organisaties naar de invloed van het systeem op de mensen die erin werken en leven. En soms komt het samen, zoals in de zomer van 2017 toen ik Artist-In-Residence was en artistiek onderzoek deed naar het thuisgevoel van de bewoners in een woonzorgcentrum in Eindhoven, dat uitmondde in een serie sociale interventies. Steeds weer loop ik aan tegen het contrast tussen mijn wereld als kunstenaar (waarin ruimte voor vrijheid en experiment belangrijk is) en de wereld van de zorgprofessionals (die te maken hebben met tijdsdruk, regels en protocollen) waardoor we langs elkaar heen werken en elkaar niet altijd kunnen begrijpen en versterken in de samenwerking. Hoe zou het zijn als we nauwer bij elkaar betrokken raken en elkaar daardoor ook meer kunnen inspireren?
Hiervoor doe ik onderzoek naar zintuiglijke en theatrale werkwijzen om de afstand tussen de wereld van de kunst en de zorg te overbruggen. Wat brengt ons dichter bij elkaar? Dit onderzoek ik samen met drie zorgprofessionals tijdens de ‘mee-werk-weken’, waarin ik letterlijk naast iemand sta en alles doe wat zij doen. De professionals zijn: een activiteitenbegeleider en kunstzinnig therapeut in een verpleeghuis, een zorgmanager in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en een wijkverpleegkundige in een zelfsturend team.