Macht ten goede

Macht ten goede

Productgroep Waardenwerk 2015-61
Jan Nap | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Politiewerk is niet zomaar een baantje. In het handelen van politiemensen zie je de rechtstaat in actie. Het is goed om daar vragenderwijs bij stil te staan: deugt het, doet het deugd? En daarachter schuilt altijd de vraag: aan welke toekomst wil je werken? Waar komen we uit als we zo doorgaan? Is dit wat we willen? Wat we moeten willen?
Het zijn deze vragen waar het in het lectoraat 'Waardevolle praktijkontwikkeling' om draait. Vragen die de aandacht richten op de morele dimensie van het werk.
In deze rede wil ik met u stilstaan bij de vraag hoe wij als politie een goede sterke arm kunnen zijn in onze complexe moderne samenleving en wat de ontwikkeling van de Nationale politie daarin betekent, of zou kunnen betekenen. Ik bespreek dat in drie stappen. Niet de klassieke trits: ellende, verlossing, dankbaarheid, maar: verlangen, verwarring, volharding.