Maakbaar geluk en trans-humanistische overmoed - Een kritische analyse

Maakbaar geluk en trans-humanistische overmoed - Een kritische analyse

Productgroep Humanistiek 2009-37
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel heeft als doel het kritisch doorlichten van de transhumanistische opvattingen over de maakbaarheid - in neurotechnologische zin - van het geluk. Het transhumanisme is een wijsgerige ideologie die pleit voor het gebruik van die technologieën die onze menselijke beperkingen overstijgen. Kenmerkend voor de transhumanistische visie omtrent het maakbare geluk is haar radicaliteit. Waar sommige mensen hoopvol staan ten aanzien van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluksbevorderende neurotechnologische middelen zoals psychofarmaca, gaan transhumanisten een stap verder. Niet alleen biedt de neurotechnologie ons het vooruitzicht van een (nog) gelukkiger bestaan, zij zal volgens transhumanisten uiteindelijk ook aanleiding geven tot volmaakt geluk. We bekijken hier in hoeverre dit geloof in de maakbaarheid van het volmaakte geluk haalbaar is.