Limburg als ‘hartland’. Het Rousseau-isme van de P V V

Limburg als ‘hartland’. Het Rousseau-isme van de P V V

Productgroep Humanistiek 2011-46
Karen Vintges | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

En wat heb ik hieraan om het PVV-populisme te verklaren? Bij alle colleges die ik de afgelopen maanden gaf over politieke filosofie werd mij deze vraag gesteld door een van de betere studenten die met een eigen agenda studeert. Een terechte vraag, want bij alle stromingen die aan bod kwamen, zoals liberalisme, commu-nitarisme, republikanisme en socialisme, heeft de PVV iets van haar gading gevonden. Waar populisme in algemene zin gangbaar wordt gedefinieerd als Lclaim te spreken namens het volk (Latijns: populus), 2. charismatisch leiderschap, 3. zich afzetten tegen het politieke establishment, en 4. beroep op de eenheid van de natie, kunnen we het Nederlandse PVV-populisme van Geert Wilders wat specifieker analyseren aan de hand van de bovengenoemde stromingen.