Leren omgaan met onzekerheid

Leren omgaan met onzekerheid

Productgroep Waardenwerk 2015-61
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op hogescholen en universiteiten is de toetsdruk groot. Studenten worden op tal van competenties beoordeeld en er is een enorm administratief apparaat ontwikkeld om leertrajecten te controleren. Tijdens het onderwijsproces moeten docenten formatieve feedback geven op de leerprocessen van studenten en na de afronding van iedere cursus moet de docent aan iedere afzonderlijke student summatieve feedback geven. Dit laatste gebeurt schriftelijk wanneer de docent uitgebreide beoordelingsformulieren invult en mondeling wanneer de studenten inzage krijgen in de tentamens die door de docent zijn nagekeken. Van het onderwijs wordt verwacht dat leerprocessen transparant en controleerbaar zijn. Docenten en studenten moeten elkaar bij voortduring op hun prestaties en hun beoordelingen van die prestaties kunnen aanspreken. Voor de beoordeling van examens en scripties geldt het vier ogen principe of soms zelfs het zes-ogen principe.