Kwaliteit van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg (inleiding thema)

Kwaliteit van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg (inleiding thema)

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
Gratis

Omschrijving

In de politiek en in de media worden stevige discussies gevoerd over de inzet van vrijwilligers. Kaders verschuiven en kritische reflectie is gaande over de mate van vrijwilligheid, de verhouding tot professionele zorg en verkapte bezuinigingspogingen. In dit thema(nummer) komen vier artikelen over vrijwilligerswerk bij elkaar. We blijven weg van politieke spanningsvelden, maar zoeken naar de waarde van vrijwilligersbijdragen en naar voorwaarden om die bijdrage tot bloei te laten komen. Dat doen we aan de hand van empirische verkenningen in verschillende praktijken. De auteurs verkennen kaders, concepten en terminologie die raken aan het kwaliteitsvraagstuk van vrijwilligerswerk. Dit levert bouwstenen voor theorie die relevant is om kwaliteitskaders voor vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. Met name hier ervaar ik een toegevoegde waarde voor de stand van de wetenschap op dit gebied.