'Know-How', 'Know-What' en de politiek van kennis voor ontwikkeling

'Know-How', 'Know-What' en de politiek van kennis voor ontwikkeling

Productgroep Humanistiek 2010-4344
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De conferentie over 'kennis en verandering' vindt in Nederland plaats tegen een achtergrond van een levendig debat over de toekomst van ontwikkelingshulp, in gang gezet door het recente WRR-rapport.1 Hoewel het rapport een aantal ernstige leemtes en inconsistenties vertoont, richt het zich terecht op ontwikkeling als leersysteem in de context van wereldwijde relaties die steeds meer invloed hebben op de programmatuur van sociale en economische verandering.