Kinder- en mensenrechten als inspiratie voor het openbaar onderwijs

Kinder- en mensenrechten als inspiratie voor het openbaar onderwijs

Productgroep Waardenwerk 2015-60
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De identiteit van het openbaar onderwijs kenmerkt zich door uitgangspunten als algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Bij VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, merken we dat openbare scholen zoeken naar een kader om actief vorm te geven aan de identiteit van het openbaar onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen de kinder- en mensenrechten en de uitgangspunten van het openbaar onderwijs op inhoudelijk vlak. De historische relatie blijft in dit artikel buiten beschouwing. Ook wordt beschreven hoe het gedachtegoed van kinder- en mensenrechten kan bijdragen aan het ontwikkelen, het expliciteren en het in een breder kader plaatsen van de formele identiteit van het openbaar onderwijs. Tevens wordt een aantal voorbeelden gegeven hoe het gedachtegoed van de kinder- en mensenrechten openbare scholen kan helpen bij een vertaling van de formele identiteit naar de onderwijspraktijk.