Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd

Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd

Productgroep Humanistiek 2010-42
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zonder overdrijving kan Jürgen Habermas als de grootste humanistische denker van onze tijd worden aangemerkt. Voor dat oordeel pleiten de volgende overwegingen. In de eerste plaats wordt zijn werk door en door gemotiveerd door humane waarden. Zelfs een oppervlakkige bestudering van zijn werk maakt duidelijk hoe diep zijn respect is voor persoonlijke autonomie en voor de onvervangbare waarde en betekenis van ieder menselijk wezen. In de tweede plaats toont zijn werk een niet te schokken vertrouwen in het menselijke vermogen om te leren en ons inzicht in de wereld waarin wij leven en in onszelf te verdiepen, door middel van kritische argumentatie en rationele discussie. In directe samenhang daarmee toont zijn werk in de derde plaats een hartstochtelijke betrokkenheid op het belang van democratische grondrechten en op de ontwikkeling van post-nationale, wereldomvattende vormen van democratisch beraad, gebaseerd op de erkenning van universele mensenrechten. In de vierde plaats toont zijn werk een standvastige betrokkenheid op sociale rechtvaardigheid en een scherp zicht op de spanning tussen een democratische maatschappelijke orde aan de ene kant en de interne dynamiek van de kapitalistisch georganiseerde wereldmarkt aan de andere kant.