Interview met Anja Grootoonk. Met liefdevolle onverzettelijkheid werken aan leren en ontwikkelen

Interview met Anja Grootoonk. Met liefdevolle onverzettelijkheid werken aan leren en ontwikkelen

Productgroep Waardenwerk 2022 88
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ondanks dat het interview plaatsvindt via een  igitale sessie, is de energie voelbaar. We spreken een bevlogen vrouw, die via de lijn van haar carrière ons een inkijk geeft in haar beeld van professioneel werken, hoe zijzelf werkt en anderen inspireert, in haar uiteenlopende functies in het onderwijs, als hoofdcommissaris van de politie, als gemeentesecretaris (Almere) en nu als voorzitter van het College van Bestuur van ROC Horizon College.

Anja Grootoonk heeft haar hele leven gewerkt in het publieke domein. Ze wil maatschappelijk relevant werk doen. Waarbij ze zich periodiek de vraag stelt: voeg ik nog voldoende toe? De rode draad in haar loopbaan is dat ze mensen wil raken in hun talenten, die talenten wil aanspreken. Daarbij creëert ze ruimte voor mensen om die talenten te ontwikkelen en biedt ze verantwoordelijkheid; dat is niet vrijblijvend – ze verwacht van professionals ook het némen van verantwoordelijkheid, je positie als professional innemen en laten zien wat je kunt. Anja: ‘Ik geloof in het lerend vermogen van mensen. Het blijven leren en professionaliseren wil ik aanwakkeren in mensen.’

Op dezelfde wijze spreekt ze ook over haar eigen ontwikkeling: daarin benoemt ze ‘ontwaakmomenten’. Haar eerste ‘ontwaakmoment’ was toen ze, na de Pedagogische Academie te hebben gevolgd, ging lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs; dat was begin jaren 80. Anja: ‘Ik was zelf net 20 en stond in de klas voor een groep jongeren van 16 tot 18 jaar, moeilijk lerend en moeilijk opvoedbaar, dat liep toen nog door elkaar, en met forse gedragsproblemen. Ik schrok en dacht: wat doen we als samenleving met mensen als we ze voortdurend confronteren met wat ze niet kunnen?