Innovatie van het business onderwijs: werken in de plek der moeite

Innovatie van het business onderwijs: werken in de plek der moeite

Productgroep Waardenwerk 2022 89
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De kwestie waar wij ons in dit artikel druk om maken is de volgende:
• Als maatschappelijke verandering noodzakelijk is omdat we onze leefwereld met ons gedrag ernstig bedreigen (IPCC, 2021);
• Als we ons realiseren dat onze samenleving in belangrijke mate gedicteerd wordt door economische denkbeelden en dat economen centrale posities innemen binnen onze politieke, financiële en commerciële instituten en organisaties en daarmee bepalend zijn voor hoe we onze samenleving vormgeven en besturen
• Als we weten dat het uitputtende en uitbuitende economische model dat we momenteel hanteren om onze samenleving vorm te geven grotendeels verantwoordelijk is voor de ecologische en sociale crisis die we momenteel doormaken (Jones and Stafford, 2021);
• Als we niet anders kunnen concluderen dan dat de jeugd die plaatsneemt in de collegebanken van business schools de toekomst heeft

Waarom is het businessonderwijs in het hoger beroepsonderwijs dan nog steeds grotendeels gebaseerd op oude, ontwrichtende economische grondslagen en hoe maken we ruimte voor businessonderwijs in dienst van een economie die deugt?