Inleiding; Thema Nieuw Recht – deel 2

Inleiding; Thema Nieuw Recht – deel 2

Productgroep Waardenwerk 2022 89
Gratis

Omschrijving

In het winternummer van 2021 (nr 86-87) zijn Pieter Ippel en Krijn van Beek gestart met het thema ‘Nieuw Recht’. In deze serie artikelen en interviews laten zij de uitdagingen zien waar onze rechtsstaat voor staat en wat dit betekent voor de (juridische) professionals. In het eerste deel schetsten de auteurs hoe en waarom de rechtsstaat zich moet vernieuwen en hoe die zich al enigszins aan het vernieuwen is op het gebied van rechtspleging. In dit tweede themadeel gaan zij in op de kwestie welke vorm van professionaliteit nodig is om de meest voorkomende, alledaagse conflicten oplossingsgericht te behandelen. Dat is mede gebaseerd op ervaringen in hun project ‘Samen Recht Vinden’. De vernieuwingen die zij voorstaan worden vervolgens gelardeerd aan de hand van een aantal interviews met mensen uit de praktijk: een wijkrechter, iemand die ’gidsen’ (zoals confl ictbehandelaars worden genoemd), traint, en een hoofd van een afdeling juridische zaken van een gemeente. Pieter Ippel is emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid, fi losofi e en ethiek bij het University College Roosevelt in Middelburg en de Universiteit Utrecht. Krijn van Beek is directeur van Policy Design Studio, opgericht om nieuwe antwoorden te (helpen) ontwerpen op de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De auteurs zijn initiatiefnemer en mede-oprichter van Stichting Samen Recht Vinden in Zeeland.