Inleiding op het thema ecologisch waardenwerk

Inleiding op het thema ecologisch waardenwerk

Productgroep Waardenwerk 2019-7879
Gratis

Omschrijving

Het themagedeelte in dit nummer bestaat uit vijf bijdragen die ieder voor zich en in relatie met elkaar waardevolle inzichten aanreiken voor ‘Het doen van ecologisch waardenwerk’. In het als essay geschreven openingsartikel elicht Bram Vreeswijk een perspectief waarmee wij als samenleving en individu af zouden kunnen komen van onze verslaving aan een economische leefstijl die ecologisch grote nadelen heeft. De Anonieme Alcoholisme (AA) hebben een methodiek ontwikkeld om van de verslaving af te raken, met onder meer als basis de erkenning van het probleem, het vermijden van pseudo-activiteiten en het ‘fysiek gevoeliger worden’. Bram maakt de gedurfde sprong om vanuit deze methodiek een aantal richtingwijzers te formuleren voor het loslaten van het ‘economisme’. Een van de pijlers is het doorbreken van dichotomieën, een andere is het ontwikkelen van werkvormen die het ‘fysiek gevoeliger worden’ (re-) activeren. Het artikel is ook daarom moedig omdat Bram zijn eigen verleden als alcoholverslaafde gebruikt voor zijn betoog.