Inleiding: Normatieve professionalisering in het onderwijs

Inleiding: Normatieve professionalisering in het onderwijs

Productgroep Waardenwerk 2020-81
Gratis

Omschrijving

Nederland kent een rijke traditie aan denkende doeners in het onderwijs die van binnenuit bijdragen aan een doorgaande discussie over de bedoeling, invulling en organisatie van het onderwijs in onze samenleving. Het betreft mensen uit de praktijk die reflecteren op hun praktijk, daarbij gevoed door denkbeelden uit de filosofie, schone letteren en andere intellectuele en kunstzinnige bronnen. Alderik Visser laat daar een voorbeeld van zien via zijn bespreking van het boek van Sjoerd Karsten die een biografie schreef over Adriaan Henri Gerhard als maatschappijvernieuwer, vrijdenker en pedagoog. De bespreking nodigt uit om het boek ter hand te nemen en via het werk van Karsten kennis te maken met een vitale, maar weinig gekende stroom in de Nederlandse pedagogiek, belichaamd in deze Gerhard uit de interessante overgangsperiode van de 19e naar de 20e eeuw. Alderik Visser nodigt uit om het gesprek aan te gaan me deze bovenmeester, onder andere rond de gedachte van een seculiere deugdenleer die ook nu weer actueel is.