Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Waardenwerk 2016-64
2016
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave
3 Redactioneel • Harry Kunneman

Mantelzorg

6 Inleiding mantelzorg • Eric van der Vet, Vicky Holsgens en Elise van Alphen

9 De dwang van vanzelfsprekendheid • Mariecke van den Berg

16 Technologie en zorgrelaties • Dorien Voskuil, Deirdre Beneken genaamd Kolmer en Nienke van Dijk

29 Interview met Cora Postema • Vicky Holsgens

37 Een zorgintensief gezin in de transformatie • Astrid van der Kooij


Duurzaamheid

48 Goede smaak is onmisbaar voor een goed leven en niet elitair • Michiel Korthals

58 Paden naar Ecotopia • Fernando Suarez-Müller


Waardenwerk in Organisaties

75 Adriaan Bekman's filosofie van het georganiseerde leven Harry Kunneman

81 Bezieling in bewogen organisaties • Adriaan Bekman

88 Bezieling in de praktijk • Klaas IJkema

91 Muzische Professionalisering van Bart van Rosmalen • Peter Rombouts

94 Vragen aan Bart van Rosmalen • Heleen Pott, Antoon van den Braembussche en Hans Alma

99 De Verdediging van Bart van Rosmalen • Bart van Rosmalen


Praktijkonderzoek Geestelijke Zorg

107 Mythologie voor gedetineerden? • Petra Sol


Recensie

119 Denken over onderwijs van Kees Meijlink • Isolde de Groot

121 In de greep van de taal van Antoine Mooij • Wouter Kusters

126 Column: Zelfrespect uit bevragende verwondering • L.L. Stegman