Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Waardenwerk 2015-61
2015
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave


3 Redactioneel • Harry Kunneman


Politiewerk als waardenwerk

6 Inleiding • Iris Hartog 8 Macht ten goede • Jan Nap

18 Normatieve professionalisering als een bemoedigende praktijk • Jan Nap 26 'Er zijn' als ambacht: de kunst van het aansluiten • Bart Willemsen


Waardenwerk Zorg

34 Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers. Een zorgethisch perspectief (deel 1) • Andries Baart en Frans Vosman

44 Speelruimte in behandeling • Otto Dellemann


De nieuwe Universiteit

53 De Nieuwe Universiteit: ook op de UvH?! • Caroline Suransky en Elise van Alphen 56 Leren omgaan met onzekerheid • Martien Schreurs

64 Perverse prikkels of hoogdravende idealen: wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief • Vincent Stolk

71 Een Nieuwe Universiteit voor Humanistiek; Bildung, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? • Noortje Bot

73 Verlangen naar De Nieuwe Universiteit voor Humanistiek • Brecht Molenaar

79 Zonder Filosofie centraal te stellen is Humanistiek geen Humanistiek meer • Fernando Suarez Müller

83 Wat is het nut van humanistiek? • Harmen van der Meulen


87 Column: Zie de mens ('Birdman') • L.L. Stegman


Filosoferen met kinderen

89 Inleiding • Isolde de Groot

90 25 jaar kinderfilosofie in Nederland. Ontwikkelingen en uitdagingen • Rob Bartels

99 Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen? • Kees Meijlink


Vervolg Existentiële Begeleiding

106 Na-denken over de ziel • Richard Brons

119 Zin in eenzaamheid. Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven • Mariëlle Cuijpers

124 Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding! • Peter de Groot


Recensie

131 Piet Spigt: tragiek en tegenstrijdigheden • Vincent Stolk