Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
2014
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

3 Redactioneel Waardenwerk 58/59 • Harry Kunneman

Zorg
11 Tegen goede zorg? De democratische vervulling van nabije en verre zorgbehoeften Joan Tronto
23 Zorgethiek en laatmoderne onzekerheid • Frans Vosman

Wetenschap
37 Lezing 25ste opening van het academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek • Trudy Dehue
44 Over het verbeteren van mensen • Joep Dohmen
48 Waartoe wetenschap? • Hans Radder
62 De vrolijke wetenschap • Hans van Ewijk

Burgerschapseducatie
66 Welke Burger? Waarom Burgerschapsonderwijs kritisch dient te zijn. • Monique Leijgraaf
76 Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement • Isolde de Groot
89 Groeien in het Jenaplanonderwijs • Chantal van Gelderen-Tjipjes

Vrijwilligerswerk
95 Kwaliteit van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg • Anne Goossensen
96 'Toekomstspijt, dat is wat ik voel', een fenomenologische analyse van de laatste levensfase • Lidwien Koopmans, Peggy van Oort-Borsboom & Anne Goossensen
103 'Niets worden'. Omgaan met existentiële eenzaamheid bij stervenden • Anne Goossensen
110 De vierkante meter om het bed; een verrassend onverwachte ontmoeting tussen terminale patiënt en vrijwilliger • Meralda Slager
116 Geef autonomie de ruimte in de vrijwillige palliatieve zorg • Maurice de van der Schueren
123 Column: Prayer for C. • Heleen Rippen

Defensie
128 2 verhalen en songteksten van 'Your Song powered by humanism’
136 50 jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht • Norbert de Kooter
140 The American Military Chaplaincy - Christianity in dire need of Humanism • Jason Torpy & Jason Heap
146 'Als het erop aankomt'. Aspecten uit 50 jaar humanistisch geestelijke begeleiding bij de krijgsmacht • Jules Brabers en Bert Gasenbeek
159 Sterven tijdens de missie. Geestelijk verzorgers in gesprek met militairen over de dood van hun kameraad • Niels Kosterman

Existentiële Begeleiding
168 Inleiding op het symposium 'In wetenschap van de ziel' • Anne Goossensen
174 Heeft de ziel een plaats in de wetenschap? • Mirjam-Iris Crox
181 Over drempels. In de tussenruimte van de geestelijke begeleiding • Erna Rijper
189 Professionele moed: sleutelbegrip tot relatie • Linda van den Bosch
199 Mijn werkzame leven: in dienst van de geestelijke begeleiding • Ton Jorna

Recensies
213 Altijd Etty. Etty Hillesum inspiratiebron voor een rijk innerlijk leven • Marjoleine Vosselman
217 Geloven in de kracht van mensen. Over professionele verbeterzucht en de noodzaak van zelfverbetering • Martijn Simons en Joep Dohmen