Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2012-49
2012
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave
3 Ten geleide ¦ Pascal Leuvenink & Caroline Suransky
5 De Onderbuik van Nederland II: over angst voor immigranten, economische crisis en de Apocalyps ¦ Martien Schreurs
14 Onbehagen: een provocatie richting de lezer ¦ Pascal Leuvenink
17 De onderbuik bij politiek en besluit ¦ Paul Voestermans
24 Onzekerheid en onbehagen: waarom en wat nu? ¦ Eelke de Jong
33 Wat kunnen wij redelijkerwijs van elkaar verwachten? Interview met de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer ¦ Martien Schreurs & Pascal Leuvenink
40 De hyperkapitalistische leugenmaatschappij: een bron voor vrijheid, populisme, sentiment, hufterigheid en boze burgers ¦ Fons Elemans
49 Onderbuik, bij gebrek aan bovenbuik ¦ Klaas van Egmond
64 De wildheid van de onderbuik ¦ Heleen Rippen Theorie
68 De strijd om het Europese ideaal: Jürgen Habermas en de historische bestemming van Europa ¦ Fernando Suarez Müller
79 The trouble with Harry: pleidooi voor een modern humanisme ¦ Joep Dohmen
93 Geweldloosheid en humanisme ¦ Saskia van Goelst Meijer
97 Betrokkenheid op het niet-zelf: Zelfontplooiing vanuit een relationeel en geweldloos perspectief ¦ Carmen Schuhmann & Saskia van Goelst Meijer
100 Opvoeding als revolutionaire strategie: anarchisme, geweldloosheid en pedagogiek in Nederland (1900-1914) ¦ Vincent Stolk
119 Geweldloze communicatie in het hoger beroepsonderwijs ¦ Marjoleine Vosselman
129 Jurgen Slembrouck (red.) Onze waarden? Welke toekomst voor het humanisme? Jurgen Slembrouck (red.) Voorbij het atheïsme? Over de relatie tussen atheïsme en humanisme ¦ Bert Gasenbeek
133 Peter Derkx (2011) Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden'. Een levensbeschouwelijke visie op ingrijpende biomedisch-technologische levensverlenging ¦ Frits de Lange